Barion Pixel
Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2024. február 18.

Szerdán a szokásokhoz híven 8 órától az esti szentmise kezdetéig csendes szentségimádást tartunk.

Február 22-én csütörtökön Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe lesz, ezen a napon tartja szentségimádási napját a Mindszenti templom. A selyemréti híveket 10 órára várják.

Pénteken 16:30-tól Keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme jóságos, édes Jézusom…” imádságot. (A Búcsúk kézikönyve, Búcsúengedélyek 8.1.§ 2.)

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek, és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”