Barion Pixel
Kategóriák
Hirdetés

Évközi 6. vasárnap – 2024. február 11.

Február 14-én Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt. Az esti szentmise keretében lesz hamvazkodás, amelyre a vasárnapi szentmisék után is lesz lehetőség.

Ne feledjük: Hamvazószerda szigorú böjti nap a – 18 és 60 év közötti – hívek részére. Ezen a napon és nagyböjt többi péntekén a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem megtartásaként ne fogyasszanak húst és a legfeljebb háromszori étkezés részeként csak egyszer lakjanak jól.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az “Íme jóságos, édes Jézusom…” imádságot. (A Búcsúk kézikönyve, Búcsúengedélyek 8.1.§ 2.)

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek, és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”