Barion Pixel
Kategóriák
Hirdetés

MKPK közlemény

November 9-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi szöveget tette közzé (a vastagbetűs kiemelések a Miskolc Selyemrét plébánia honlap szerkesztőié).

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:

1.     A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
2.    A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.
3.    A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.
4.    Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
5.    Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.
6.    Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.
7.    A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-62799764

Kategóriák
Hirdetés

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A TEMETÉSEKRŐL

Az Anyaszentegyház az elhunyt katolikus keresztények testével végzi a temetési szertartást. Kérjük, hogy minél hamarabb jelezzék, ha a plébánia hívei közül valaki meghal. Az Egyház nyomatékosan ajánlja, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását; nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották. Az elhunytak szertartás nélküli hamvasztása semmiképp sem javasolt, ezért kérjük, az Egyházi Törvénykönyv 1177. kán. – 1. §. alapján, a temetési szertartást úgy intézzék, hogy azt még a hamvasztás előtt, a plébániatemplomban lehessen végezni. Ha erre semmiképp nincs lehetőség, akkor legalább a testet be kell szentelni a krematóriumban vagy a halottasházban. A hamvasztás előtti beszentelésért külön díjat nem kérünk. Hamvak szétszórása vagy otthon őrzése a Katolikus Egyházban nem megengedett, HA SZÉTSZÓRJÁK VAGY HAZAVISZIK A HAMVAKAT, TEMETÉSI SZERTARTÁST NEM VÉGEZHETÜNK!

Kategóriák
Hirdetés

A plébánia hivatal ügyfélfogadási ideje megváltozott!

Technikai okok miatt, azonnali hatállyal, a következő ügyfélfogadási rend lép életbe:

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK

8:00 – 10:00 és 16:00 – 17:00

Kategóriák
Hirdetés

Szentségimádás

Heti rendszerességű egész napos szentségimádás indult 2020. szeptember hónapban. Ezen túl minden szerdán 8:00 órától a 17:30 kezdetű Szentmiséig lehet jönni imádkozni az Oltáriszentség előtt.

Kategóriák
Hirdetés

Maconkai Szent István ereklye

Az ereklyéről bővebben: http://maconkai-aranyalma.hu/erdekessegek/szent-istvan-ereklye/

A program:

2020. augusztus 14. péntek:
17:30 – ereklye fogadása a Nagyboldogasszony vigília Szentmise keretében, szentségkitétel
18:30 – vesperás
20:00 – Oltáriszentség eltétele, templom zárása

2020. augusztus 15. szombat:
6:45 – templom nyitása
7:00 – laudes
8:00 – Nagyboldogasszony ünnepi Szentmise, szentségkitétel
9:00 – tercia (kiegészítő zsoltárokkal)
12:00 – szexta
15:00 – nóna (kiegészítő zsoltárokkal latinul), majd irgalmasság rózsafűzér
16:00 – Szt Mónika csoport imaórája (litániával, rózsafüzérrel) Oltáriszentség eltétele
17:30 – vasárnap előesti Szentmise
18:30 – vesperás
20:00 – templom zárása

2020. augusztus 16. vasárnap:
6:45 – templom nyitása
7:00 – laudes
8:00 – vasárnapi Szentmise
10:00 – vasárnapi Szentmise, szentségkitétel
11:00 – rózsafüzér
12:00 – szexta
15:00 – nóna (kiegészítő zsoltárokkal latinul), majd irgalmasság rózsafűzér
16:00 – Dr. Kádas István történész előadása Szent István királyról
18:00 – vesperás
20:00 – Oltáriszentség eltétele, angol nyelvű vasárnapi Szentmise, ereklye búcsúztatása, templom zárása

Kategóriák
Hirdetés

Angol nyelvű szentmise minden vasárnap

Amíg az egyetem épületei nem látogathatók a hallgatók részére (valószínűleg szeptemberig), minden vasárnap este 8 órakor angol nyelvű szentmisét tartunk a Selyemréti Templomban.

Kategóriák
Hirdetés

Az MKPK közleménye

forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-mkpk-kozlemenye-veszelyhelyzet-idejere-hozott-korabbi-rendelkezesek-modositasarol

Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások, és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.

Hazai – 2020. június 3., szerda | 11:20
1
hirdetés

  1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.
  2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembevételével döntenek majd.
  3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2020. június 3.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

Kategóriák
Hirdetés

Újra nyilvános misék hétfőtől!!!

2020. május 18-tól az eddigi miserend szerint folytatódnak az immáron nyilvános, hívek által látogatható liturgiák. Kérjük a híveket, hogy tartsanak tisztes távolságot egymástól. Az ajtókat kitárjuk, nem kell kilincset fogdosni, de fertőtleníteni is fogjuk a kilincseket rendszeresen. Alább a hivatkozás az érseki közleményre:

http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/nyilvanos-istentiszteletek-az-egri-foegyhazmegyeben

Kategóriák
Hirdetés

Szentgyónás / feloldozás

Elkezdődött a nagyhét. Ilyenkor szoktak a legtöbben gyónni.

Jelen körülmények között a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

A plébániára lehet jönni gyónni. Javasolt hely a plébánia kert, így egy kis távolságtartással megoldható még járvány idején is.

Ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja ezt megtenni, az érsek atya adott engedélyt az egyházmegyében dolgozó minden papnak az általános feloldozásra. Annak az a lényege, hogy ugyanaz a szentség, csak nem kell meggyónni a bűneinket a papnak, csak az Istennek. Tehát ugyanúgy felkészülünk lelkiismeret vizsgálattal, megbánjuk a bűneinket, és a pap feloldozást ad. Ezt megteheti akár az ajtóból, kapuból, utcáról, azokban az esetekben, amikor valakinek nincs lehetősége gyónni jönni.

Az általános feloldozáshoz még érdemes tudni: az általános feloldozás esetén, amikor az azt megkövetelő körülmények megszűntek, így is, úgy is meg kell gyónni azokat a bűnöket mégegyszer. Ez nem azért van, mert a feloldozás ne lenne érvényes, hanem azért, mert a papnak való gyónás olyan nagy segítség és fontos.

Egy másik dolog, amit érdemes tudni, az az, hogy a plébánia kertben való gyónáskor nem kerül senki közelebb a paphoz, mint pl. az élelmiszer boltban az eladóhoz, ráadásul nem kell megfogdosni semmit, mint vásárláskor (kosarat, termékeket, stb.). Tehát érdemes meggondolni, hogy ha valaki elmegy vásárolni, akkor talán gyónni is nyugodtan tud. De erről mindenki maga kell döntsön. Szóval bárki, aki szeretne gyónni, jöjjön bátran és a pap meggyóntatja. Aki szeretne általános feloldozást, szóljon, a pap megy és adja.

Beszéljünk meg időpontot: Skublics Máté +36306291448

Kategóriák
Hirdetés

Virtuális persely

Ebben az időszakban az élet megy tovább, de megpróbáljuk elkerülni a fizikai közelséget, hogy gátat szabjunk a vírus terjedésének. A szentmiséket továbbra is felajánljuk a templomban a járvány idején is, bár a hívek fizikai jelenléte nélkül. Egyházközségünk életének továbbra is vannak költségei. A hívek áldozatos adományait most nem tudjuk perselyben gyűjteni, de akinek van rá lehetősége és kívánja, az átutalással is hozzájárulhat a plébánia költségeihez.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

A plébánia neve, székhelye: Miskolc-Selyemréti Szent István Plébánia, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 33/B.

Számlát kezelő bank: CIB Bank

Számlaszám: 10700086-49894600-51100005

A közlemény rovatba írják be: persely adomány

Isten fizesse meg!