Barion Pixel
Kategóriák
Hirdetés

Húsvét 3. vasárnapja – 2024. április 14.

Húsvét 4. vasárnapja könyörgőnap a papi hivatásokért. Április 21-én a 10-es szentmisét a papi hivatásokért ajánljuk fel, az egyetemes könyörgés szándékai között imádkozzunk ezért is.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!
Ámen.

Kategóriák
Hirdetés

Az Isteni irgalmasság vasárnapja – 2024. április 7.

Idén a Nagyhét miatt április 8-ára lett áthelyezve Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnep, ezért ezen a napon 8 órától és 17:30-tól is lesz szentmise templomunkban.

Április 14-én lesz a hejőcsabai Gyümölcsoltó Boldogasszony templom búcsúja. Az ünnepi szentmisét Marosi Balázs diósgyőri káplán atya celebrálja. Előtte szombaton, április 13-án egész napos szentségimádás lesz. A selyemréti híveket 10 órára várják.

Kategóriák
Hirdetés

Urunk feltámadása – 2024. március 31.

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Húsvét hétfőn 10 órától lesz csak szentmise.

Szerdán, április 3-án elmarad az egész napos csendes szentségimádás.

Vasárnap, április 7-én elmarad a 11:30-kor kezdődő angol nyelvű szentmise.

Kategóriák
Hirdetés

Virágvasárnap – 2024. március 24.

Lezárult a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés. A templomi gyűjtés során a hívek adományaiból 121 kg élelmiszer és 33 000 Ft gyűlt össze. Emellé a karitász csoport egy miskolci áruházban is gyűjtött, mely során 118 kg tartós élelmiszer jött össze. Összesen 40 élelmiszercsomagot sikerült összeállítani, melynek nagy részét a héten kiosztották, a többit is eljuttatják húsvétig a rászoruló családoknak.
Hálásan köszönjük az adományokat!

Március 26-án, Nagykedden 9 órától közös templomtakarítást hirdet Máté atya. Aki tud jönni, hozzon magával valamilyen takarító eszközt is (törlőrongy, szivacs, stb.)

Szintén Nagykedden lesz az ANGYAL is, felnőtteknek és fiataloknak gyónási és beszélgetési alkalom 19.00 órától 22.30-ig a mindszenti templomban a város papjainak részvételével.

Ünnepi miserend

Nagycsütörtök
17:30 – Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek
12:00 – Keresztúti ájtatosság
15:00 – Nagypénteki szertartás

Nagyszombat
19:30 – Húsvét vigília

Húsvét, Urunk feltámadása
8:00 – Ünnepi szentmise
10:00 – Ünnepi szentmise
11:30 – Ünnepi szentmise – angol

Húsvét hétfő
10:00 – Szentmise

Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 5. vasárnapja – 2024. március 17.

Ma 15 órától városi keresztút indul a Szent Anna templomtól a Kálváriáig. A táv 2,5 km.

Angol nyelvű szentmisét tartunk március 24-én, vasárnap 11:30-kor a városunkban tartózkodó növekvő számú külföldi dolgozók és tanulók kérésére. Ha valaki ismer olyat, akit ez érdekelhet, feltétlenül tudassa vele.

Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 4. vasárnapja – 2024. március 10.

Március 17-én, vasárnap du. 15 órakor városi keresztút indul a Szent Anna templomból a kálvária kápolnához. Templomunk hívei a 14. stációt imádkozzák.

Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2024. március 3.

–  Városi keresztút március 17-én, vasárnap du. 15 órakor indul a Szent Anna templomból a kálvária kápolnához. Templomunk hívei a 14. stációt imádkozzák.

–   Tartós élelmiszer gyűjtést szervez plébániánk Karitász csoportja. A hívek felajánlásaikat a templomban adhatják le március 3. és 10. között, illetve 6-án, szerdán 9-12 óra között a közösségi házban. Az adományokat a területünkön élő rászorulók kapják.

– Angol nyelvű szentmisét tartunk március 10. vasárnap 11:30-kor a városunkban tartózkodó növekvő számú külföldi dolgozók és tanulók kérésére. Ha valaki ismer olyat, akit ez érdekelhet, feltétlenül tudassa vele.

Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 2. vasárnapja – 2024. február 25.

Szerdán a szokásokhoz híven 8 órától az esti szentmise kezdetéig csendes szentségimádást tartunk.

Pénteken 16:30-tól Keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Ismét nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést szervez plébániánk Karitász csoportja. A hívek felajánlásainkat a templomban adhatják le március 3. és 10. között. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.

A két hét múlva esedékes márciusi mocorgós mise elmarad.

Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2024. február 18.

Szerdán a szokásokhoz híven 8 órától az esti szentmise kezdetéig csendes szentségimádást tartunk.

Február 22-én csütörtökön Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe lesz, ezen a napon tartja szentségimádási napját a Mindszenti templom. A selyemréti híveket 10 órára várják.

Pénteken 16:30-tól Keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme jóságos, édes Jézusom…” imádságot. (A Búcsúk kézikönyve, Búcsúengedélyek 8.1.§ 2.)

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek, és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.” 

Kategóriák
Hirdetés

Évközi 6. vasárnap – 2024. február 11.

Február 14-én Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt. Az esti szentmise keretében lesz hamvazkodás, amelyre a vasárnapi szentmisék után is lesz lehetőség.

Ne feledjük: Hamvazószerda szigorú böjti nap a – 18 és 60 év közötti – hívek részére. Ezen a napon és nagyböjt többi péntekén a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem megtartásaként ne fogyasszanak húst és a legfeljebb háromszori étkezés részeként csak egyszer lakjanak jól.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az “Íme jóságos, édes Jézusom…” imádságot. (A Búcsúk kézikönyve, Búcsúengedélyek 8.1.§ 2.)

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek, és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”