Barion Pixel
Kategóriák
Hirdetés

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2023. február 26.

Nagyböjti időben minden pénteken 16:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.

A Búcsúk kézikönyve 8.1.§ 2. szerint az Egyház minden nagyböjti pénteken teljes búcsút engedélyez annak a hívőnek, aki a szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos Jézusom imádságot. (gyónás, áldozás, pápa szándékára imádság)

Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök Hozzád; öntsd szívembe a hit, a remény és a szeretet égő érzelmeit, bűneim fölötti igaz bánatot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot. Megilletődéssel és szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit Dávid próféta megmondott rólad, jóságos Jézusom: “Átlyuggatták kezemet és lábamat, és megszámlálták minden csontomat.”

Folytatódik a katekézis, hétfőn és csütörtökön 19 órától a templomban.